Fysiotherapie


Tijdens de eerste afspraak wordt door middel van een intake (anamnese en onderzoek) een beeld verkregen van de klachten. Aan de hand daarvan wordt een behandelplan gemaakt waarin besproken wordt hoe het beste behandeld kan worden om te komen tot herstel van de klachten.

De drie basisonderdelen van de fysiotherapie zijn massage, oefentherapie en fysische techniek. Dit laatste is het gebruikmaken van verschillende energievormen zoals ultra-geluid of hoog- of laagfrequente stromen ter bevordering van het genezingsproces.

Deze vormen kunnen in combinatie toegepast worden. Belangrijk vinden we ook het leren omgaan met de klacht. Informeren en adviseren zijn daarom tevens onderdeel van de behandeling. Om thuis aan herstel te kunnen werken krijg je meestal een oefenprogramma mee.